Nyhedder

Perfect Facebook

Generalforsamlingen 2018  
Onsdag, 07 Marts 2018 webmaster Hits : 232  

Generalforsamling i Lokalrådet
onsdag den 7. marts 2018 kl. 19.30
i Sognegården, Ruds Vedby
Dagsorden ifølge vedtægterne - herunder justering og tilpasning af samme.
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal i skriftlig form være formanden,
Ingse Rasmussen, i hænde 7 dage
før generalforsamlingen.
Lokalrådet er vært ved lidt
godt til mund og hals.
Vel mødt - Lokalrådet