Tilstede var:

Ingse, Ebbe, Søren, Bjarne, Busser, Peer, Poul, Charlotte, Anne og Marianne N. 

 

Referat: 

Ingse bød velkommen og lykønskede Bjarne med 70-års fødselsdagen den 31/7 og overrakte en gave fra os alle. Bjarne har været med i Lokalrådet i mindst 20 år, de første som suppleant. Bjarne er altid velvilligt indstillet når der er opgaver i rådet, og også engageret i vores flaggruppe. Bjarne havde medbragt hjemmegjorte snitter samt drikkelse, som vi sammen nød inden mødet så småt gik i gang. 

 

Dagsordenen har vi modtaget som mail, og punkterne taget i behandling efter relevans:

 

Siden sidst:

Ny forretning (Claiervoyance) åbner på hjørnet ved pizzeriaet. 

LR har fået invitation til reception for ny- og afgående skoleder. Ingse deltager og giver velkomst- og afskedsgave. Også velkomst til ny viceskoleleder. 

Medborgeraften drøftet. Det er jo et problem at ”kineseren” har lukket. Alternativ drøftet, f.eks. leje lokaler i den gamle kro, eller bestille mad mv og holde festen i Reerslev forsamlingshus. 

Ingse kontaktede ejeren af den kinesiske restaurant og fik at vide, at ejendommen er solgt og at hun ikke mere havde noget med stedet at gøre. 

Medborgeraften er altid den sidste torsdag i oktober, og i år den 28/10. 

Ingse arbejder videre med muligheder sammen med beslutningsdygtig gruppe: Ingse, Marianne, Anne.

Prisen skal ligge omkring de 110 kr. som vi plejer. 

 

Flagfest (udsat) afholdes 4/9 kl. 13:00 – 16:00

Programmet drøftet:

Vi har jo lidt ekstra penge i år og vil gøre gerne gøre noget særligt især for børnene.

Derfor prøver vi at få noget cirkus i gang kl. 13:00, ligesom vi prøver at leje en hoppeborg, måske også til om søndagen. 

Historien står denne gang for salg af kager, kaffe og pølser. La Vie for salg af øl, vin og sodavand. Bjarne sørger for opvisning af brandbilerne. Spejderne kontaktes for stand. 

Taler drøftet – igen har vi lidt bedre råd end vi polejer, så hvad med Shane?

Gruppe nedsat: Ingse, Peer og Ebbe er beslutningsdygtig. 

Årets borger drøftet, og emne defineret (pårørende kontaktes)

 

Folkemøde 18/9: Ingse er bortrejst. Vi deltager i en stand sammen med øvrige LR. Prøver at få LAG med. Ebbe suppleres af Charlotte. Under eventuelt drøftedes generalforsamling. Peer lovede at lave oplæg og indkaldelse til afholdelse 1/9. 

Busser forespurgte om bunddække (lavendel) ved bytræet, hvilket er ok for LR regning. 

Ebbe redegjorde for forespørgsel om hegn ved hundeskoven. Vi vedtog at undersøge hvad det koster, og hvis rimeligt så sponsoreres af LR midler. 

Også vores hjemmeside drøftet. Enighed om at RudsVedbyNyt er en udmærket samlet platform, men måske ikke så kendt. Så derfor oplysning på FB (Peer kontakter Kim om dette).

 

Peer orienterede om Flagalleen, og opgaverne her i 2021. Vi kom godt i gang trods ændringer grundet vægtproblemer (flagene). Vi har søgt kommunen om helhedsmidler til udvidelse med flag ud til Fuglebakken, dog uden svar pt. Peer roste det gode samarbejde og den velvillige indstilling hos alle, og kunne love en god middag her den 8/10 – nærmere følger. Peer og Nina fik tak for koordinationen og planlægningen.

 

Økonomi og kommende projekter:

Poul redegjorde for økonomien, som ser rigtig god ud. Vi blev enige om at separere de midler, der er øremærket til andet formål, på den konto, hvor et mindre beløb til vedligehold af flag står. 

Efter uddeling af flyers er indkommet ca. 16.000, heraf 5000 som engangs sponsorat, anonymt, men os bekendt. Vi takker den anonyme donor med blomst og takkekort. Endvidere har vi modtaget ca. 4.000 til LR i forbindelse med stiprojektet. Disse penge overføres til Flagalleen også. Derved vil vi (næsten) være i stand til at finansiere udvidelsen af alléen med de 5 flag af egne midler, hvilket blev besluttet. Den langsomme og utilfredsstillende sagsbehandling i SK blev drøftet, og opfølgning besluttet. Vi risikerer at vores meget gennemarbejdede forslag til julebelysning ikke når at blive realiseret. Skulle dette ske, vil vi etablere for egne midler en belysning light – og samtidig orientere offentligheden om baggrunden for at projektet ikke er gennemført. Et udvalg til denne proces nedsat: Peer, Ebbe, Søren, Poul. 

 

Referent: Peer Vincentz


Joomla! fejlsøgningskonsol

Session

Profilinformation

Hukommelsesforbrug

Database forespørgsler