Lokalrådsmøde 1. september 2021 i Sognegården.

   

  Dagsorden:

   

  Kære lokalrødder

  Vi ses på onsdag kl 19 til et lille møde og efterfølgende GF

  Generalforsamling og dagsorden i følge vedtægterne

  Peer er sød at lave dagsorden og udskrive regnskab

  Vel mødt

  Kærlig hilsen

  Ingse

  Ps

  Vi skal lige afstemme arbejdsopgaver og tider til Flagfest/ børnefest på lørdag

   

  Tilstede:

  Kim, Bjarne, Søren, Busser, Marianne N, Charlotte, Anne, Poul, Gori, Ebbe, Peer, Ingse.

   

  Formøde inden generalforsamlingen:

   

  Ingse orienterede om en positiv nyhed, nemlig at hun har fået kontakt med en ejendomsudvikler. Denne person ønsker at gå lidt i stilhed med sine projekter, men har ladet Lokalrådet få del i planerne, i håb om et positivt samarbejde. I korthed har han erhvervet Ravnegården, incl. landbrugsarealet. Arealet er pt. udlagt til erhverv, men den nye ejer ønsker at udstykke med henblik på private boliger, gerne en blanding af ejerboliger, andelsboliger og også gerne et samarbejde med VAB om f.eks. seniorboliger. Sorø Kommune er også orienteret om planerne. Ingse foreslår at vi deltager aktivt, f.eks. med kontakt til VAB (Poul, Peer).

   

  Flagfesten på lørdag debatteret. Hoppeborgen leveres, opsættes og nedtages uden vores medvirken. Vi mødes på pladsen kl. 9:00 til opsætning af telte med videre. Det ser ud til at blive godt vejr, så vi ser frem til en god dag.

   

  Medborger aften drøftet. Vi har tænkt på Reerslev Forsamlings og/eller klubhuset, men ingen af stederne er optimale, og kan ikke rumme de over 100, der plejer at komme. Økonomien også drøftet, og her har vi jo de 6000 vi fik ekstra at gøre godt med. En mulighed er at leje en del af hallen, og så få mad udefra, og lade La Vie stå for salg af drikkevarer. Evt. tilbyde Idrætsforeningen at stå for det praktiske mod betaling til klubkassen. Vi har mulighed for at få en buffet med brød, salat og kød til favorabel pris, så vi kan sætte en max. Pris på 125 kr.

  Selve festen kan først arrangeres primo november så vi arbejder stille og roligt videre med projektet.

   

  Folkemødet den 18 ds. drøftet. Søren er tilstede, men gerne 1 eller 2 mere fra LR – hvem?

   

  Herefter generalforsamling med separat referat.

   

  Peer Vincentz Larsen

  Referent

  Joomla! fejlsøgningskonsol

  Session

  Profilinformation

  Hukommelsesforbrug

  Database forespørgsler