Lokalrådsmøde 17. november 2021

   

  Mødt

  Bjarne, Søren B, Rikke, Ebbe, Anne, Søren S, Ingse, Charlotte, Poul, Peer og Magnus. 

   

  Dagsorden:

  • Siden sidst
  • Primært planlægning af juletræstænding og forberedelse af juletræ på skolen. 

   

  Velkomst v /Ingse, som ønskede Søren S. og Carsten P. tillykke med de pæne stemmetal til kommunalvalget. 

   

  Denne måned har været præget af valget, og vi har ikke kunnet holde møde før nu.

   

  Siden sidst:

  Vi var medarrangør af valgmødet i Niløse, og fra RV var et pænt fremmøde. Et udmærket arrangement med over 100 gæster. 

   

  Medborgeraften blev udsat til foråret.

   

  Hilsen fra ”Mormor” som var meget glad for den lille opmærksomhed vi har vist til dem, der passer blomsterkasserne i byen. 

   

  Henvendelse om sti fra borgere på Fuglebakken: Giver anledning til at vi nu undersøger om lodsejer er positiv (Ebbe og Peer)

   

  Uddeler Børge holder op i Brugsen. Børge har været en god mand for brugsen og byen, og vi giver Børge en lille gave kl. 14 fredag den 19/11, hvor Børge er til stedse og giver et lille glas til besøgende. 

   

  Økonomi: 

  Vi har efter anmodning returneret shelterpengene (ca. 30.000) til LAG – baggrund herfor redegjort af Ingse. 

   

  Peer har lavet foreløbigt regnskab – det ser ud til at ”pengene passer”. 

   

  Vi har indkøbt 4 bord-bænkesæt til legepladsen, samt inden nytår yderligere investering i 2 kabeltromler samt partytelt mv. 

   

  Som meddelt i mail har vi droppet fornyelse af lyskæde i hegnet ved legepladsen, men etablerer lidt belysning/juletræer i blomsterkasserne ved indfaldsvejene. Belysning i hegnet er med i den ”store” plan om juelbelysning. 

   

  Helhedsmidlerne:

  Ingse har forud for dette møde (igen-igen) forespurgt til vores ansøgninger. Vi mangler en samlet oversigt over sagsfremstillingen, og vores fornemmelse er at sagerne kun drypvis når frem til det politiske system. Der er i Lokalrådet enighed om at vi må udtrykke vore utilfredshed i en skriftlig henvendelse, hvor vi opsummerer hvilke sager vi – efter kraftig opfordring fra kommunen side – har fremsendt til behandling først på året, og hvor vi, trods mange henvendelser, er uden svar. Ingse har oplyst Søren Borup om, at han kan forvente en sådan henvendelse, der sendes cc. borgmester Gert Jørgensen og cc. den kommende borgmester Anne Madsen. 

   

  Ingse kunne dog meddele, at julebelysningen netop er ”frigivet” – så med lidt held er den på plads julen 2022. Proceduren omkring udbud drøftet. 

   

  Og så til dagens egentlig emne, juletræstændingen den 27/11:

  Desværre har Borgspillet ikke kunnet påtage sig opgaven med at byde velkommen og lege med børnene. 

  Endvidere kan brugsen ikke her midt i uddelerskiftet sponsorere kager, som de plejer, så det må ske for vores egen regning. 

  Spejderne vil være der, men sælger ikke juletræer i år. 

  Sognegårdens køkken er lukket, men Posthuset tilbyder at vi kan bruge deres. 

  Bjarne, Peer, Poul og Søren mødes i løbet af den kommende uge og sætter kæder på juletræ mv. 

  Se i øvrigt vedhæftede ”køreplan” for såvel juletræstændning som juletræsfest (som kan bruges som inspiration) 

   

  Det bliver så denne gang Ingse, der både byder velkommen, taler lidt om juletiden og tæller ned til juletræstænding. 

  Vi forsøger at få noget julemusik gennem højttalerne – med hjælp fra spejderne. 

  Juletræstændingen annonceres og sættes på FB (Peer – Kim)

   

  Juletræ på skolen 19/12:

  Drøftet kort. Ebbe har talt med skolelederen, som har lovet at v ære med og sørge for booking. 

  Detaljeret plan ved mødet i december. 

   

  Evt:

  FB gruppe (profil) for Lokalrådet drøftet. Eninghed om at det kan være en god ide, som supplement til hjemmesiden for byen. Rikke og Magnus arbejder med ideen, i samarbejde med Kim. 

   

  Næste møde:

  Onsdag den 1/12-2021  Referent: Peer Vincentz

   

  Joomla! fejlsøgningskonsol

  Session

  Profilinformation

  Hukommelsesforbrug

  Database forespørgsler