Lokalrådsmøde 18. maj 2021

 

Tilstede

Peer, Ingse, Busser, Søren, Bjarne, Ebbe, Poul og Anne

 

Dagsorden

  • Grundlovsdagen – evt. yderligere aktivitet

  • Invitation til besøg på den gamle station

  • Focus RV

  • Dialogmøde

  • Generalforsamling

  • Gensidig orientering

 

Referat

Velkomst ved Ingse. Rart at mødes fysisk efter så lang tids pavse.

 

Grundlovsdagen

Drøftelse af arrangementet i relation til restriktioner. Corona hotline kontaktet. Vi skal overholde forsamlingsforbuddet (100 personer) og vi skal som arrangør påse, at alle har coronapas eller dokumentation for test. Omkring medio juni forventes en del lempelser, med 14 dages intervaller hen over sommeren.

Konklusion

Selve grundlovsdagen markeres som sædvanligt med Flagalle, og flagning fra de stationære stænger. Også kransenedlæggelsen ved Fr. VII gennemføres som sædvanligt.

Hele det øvrige arrangement (samling på legepladsen, taler, kåring af årets borger mv – udsættes til efter sommerferien. Dette annonceres i Ugebladet samt på FB.

Vi satser på en lørdag i august – foreløbig dato 14/8.

 

Ny aktivitet

Peter Moltke har henvendt sig med forslag om genoptagelse af en aktivitet, tidligere benævnt RV dagen. En slags byfest med boder, øltelt mv. Peter foreslår aktiviteten afholdt i samarbejde med byens foreninger, gerne i forbindelse med Grundlovsdagen.

Aktiviteten drøftet – positiv stemning for indholdet, men ikke gerne i forbindelse med grundlovsdagen. Holdningen i LR er, at denne dag er en traditionsbunden del af årshjulet, helliget grundloven, flaget, talen og årets borger. Peter kontaktet telefonisk, og oplyst om vores holdning, og at vi gerne støtter ideen, men som et særskilt arrangement.

 

Invitation

LR har fået invitation til et møde med ejeren af den gamle station, som i mail har orienteret om sine mange ideer til udvikling af stationsområdet.

Mødet aftalt til 9/5 kl. 19:00 på stationen, hvor ejeren er vært, og alle i Lokalrådet er velkomne.

 

Focus RV

Ugebladet har i ugen op til grundlovsdag Focus på RV. Det aftaltes, at Peer, Ebbe og Poul forsyner Charlotte med seneste nyt ifm. stier, julebelysning og udsmykning i øvrigt.

 

Dialogmøde

Lokalrådene i Sorø Kommune - fællesmøde på Niløse Gamle Skole onsdag den 30. juni 2021

Se Ingses senere mail med denne overskrift:

Tilbagemelding til Ingse snarest (gerne 4-5 deltagere)

 

Generalforsamling

Afholdes ifm. Lokalrådsmødet 1/9 – dagsorden iflg. vedtægterne.

Vi drøftede behov for en løbende fornyelse i rådet, og opfordringen er, at vi hver især prøver at indkredse interesserede og indbyder vedkommende til møder og fortæller om aktiviteterne.

 

Gensidig orientering

Poul berettede om julebelysningen, hvor der nu foreligger et konkret beskrivelse og overslag. Det hele er sendt til Sorø Kommune (Søren Borup) som udarbejder sagsfremstilling til kommunalbestyrelsen. Herefter udbud.

 

Peer og Ebbe berettede om øvrige tiltag: Udskiftning og etablering af bænke, beplantning og hegning. Dette projekt er også under behandling hos Søren Borup.

 

Busser nævnte et behov for udskiftning af ramme til vores infotavle på legepladsen, hvilket vi får iværksat.

 

Peer Vincentz Larsen

Referent

 

 

 

Joomla! fejlsøgningskonsol

Session

Profilinformation

Hukommelsesforbrug

Database forespørgsler