>

  Ældre sagen

  Har som overordnede formål bl.a.:

  ¤     at virke for de ældres sag

  ¤     at medvirke til at ældre anerkendes som ligeværdige medborgere

  ¤     at medvirke til at ældre kan bestemme over deres egen tilværelse

  ¤     at medvirke til at ældre får mulighed for længst muligt, på deres egne

         betingelser og uden afhængighed af andre, at klare sig selv

  ¤     at svage ældre får en forsvarlig og værdig pleje og omsorg

  Ældre sagen i Dianalund-Stenlille Kommuner arrangerer søndagscaféer, foredragsaftener, udflugter, teater, musik, kroket, badminton, dans og det meste af året tilbud om bridge.

  Ældre Sagen er ikke partipolitisk, men vi følger nøje med i, hvad der sker såvel lokalpolitisk som landspolitisk inden for ældreområdet.

  Ældre Sagens medlemmer har mulighed for forskellige medlemsrabatter, ligesom den tilbyder medlemmerne gratis juridisk og/eller social rådgivning. Den udgiver også et medlemsblad 6 gange om året.

  Medlemmer af lokalkomiteen er p.t.: formand Hanne Stokholm, Ventemøllevej 7, 4293 Dianalund, tlf. 5826 4445,  næstformand Inger Hansen, kasserer Esther W. Hansen, sekretær Knud Sondrup, kommitémedlemmer Rigmor Lund Hansen og Maria Christoffersen og suppleanter er Agnete Struve og Axel Bastholm.

  © 2020 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper