Lokalrådets ordinære generalforsamling 4. marts 2020 kl. 19:30 i Sognegården

Dagsorden iflg. vedtægterne:

  1. Valg af dirigent

Peer Vincentz valgt

  1. Valg af stemmetællere

Peer Gregaard og John Thomsen valgt

  1. Forelæggelse af beretning

v/formanden Ingse Rasmussen

  1. Forelæggelse af regnskab

Poul Lomholt og Peer Vincentz

  1. Indkomne forslag

Ingen

  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Efter tur afgår Poul, Bjarne, Charlotte og Carsten ”Busser”

Alle genvalgt

  1. Valg af bestyrelsessuppleanter

Samtlige er på valg, og er villige til genvalg: Søren, Marianne R, Camilla, Kim, Bent

Alle genvalgt

  1. Valg af revisor

Peer Vincentz genvalkgt

  1. Eventuelt

Drøftelse af fremtidig vedligeholdelse, op- og nedtagning, af Flagalle. 

Redegørelse for Stiprojekterne under helhedsplanen. 

Redegørelse for den fremtidige julebelysning 


Udskriv   E-mail