>

   

  Lokalrådets ordinære generalforsamling 4. marts 2020 kl. 19:30 i Sognegården

  Dagsorden iflg. vedtægterne:

  1. Valg af dirigent

  Peer Vincentz valgt

  1. Valg af stemmetællere

  Peer Gregaard og John Thomsen valgt

  1. Forelæggelse af beretning

  v/formanden Ingse Rasmussen

  1. Forelæggelse af regnskab

  Poul Lomholt og Peer Vincentz

  1. Indkomne forslag

  Ingen

  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer

  Efter tur afgår Poul, Bjarne, Charlotte og Carsten ”Busser”

  Alle genvalgt

  1. Valg af bestyrelsessuppleanter

  Samtlige er på valg, og er villige til genvalg: Søren, Marianne R, Camilla, Kim, Bent

  Alle genvalgt

  1. Valg af revisor

  Peer Vincentz genvalkgt

  1. Eventuelt

  Drøftelse af fremtidig vedligeholdelse, op- og nedtagning, af Flagalle. 

  Redegørelse for Stiprojekterne under helhedsplanen. 

  Redegørelse for den fremtidige julebelysning 

  © 2020 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper