Lokal Rådet I Ruds Vedby

   

  RUDS VEDBY LOKALRÅD, Jernbanegade 6, 4291 Ruds Vedby.
  Stiftet: 10. juni 1987 Hjemmeside: www.rudsvedbynyt.dk CVR nr. 31109086
  Kommunikationsliste for bestyrelsesmedlemmer og suppleanter m.m.
  Navn: Adresse: By: Tlf. hjemme: Mobil: e-mail: Valgt som: Repr. for:
  Ingse Rasmussen Jernbanegade 6 Ruds Vedby   2684 8726 ingse.rasmussen@kalundborg.dk Formand  
  Ebbe Reitz Engvej 2C Ruds Vedby   61728913 ebbe.reitz@gmail.com Næstformand Flagudvalg
  Poul Lomholt Bentsens Gård 14 Ruds Vedby   5354 1630 poullomholt@gmail.com Kasserer  
  Bjarne Jensen Nyvej 5 Ruds Vedby   22417012 bjarneurban@outlook.com Best.medlem Flagudvalg
  Anne Jensen Jernbanegade 6 Ruds Vedby 5826 1914 23691126 anne.lene.jensen@outlook.com Best.medlem  
  Richardt Gori Parallelvej 6 A Ruds Vedby 3675 8761 2167 7017 hannarichardtgori@yahoo.dk Best.medlem  
  Marianne N.-Petersen Peder Madsensvej 7 Ruds Vedby   2887 8031 dbs-mnp@live.dk Best.medlem  
  Charlotte Nielsen Slagelsesvej 15 Ruds Vedby   4119 2559 chni1967@gmail.com Best.medlem  
  Carsten Busser Jensen Hybenvej 18 Ruds Vedby 6468 7770 2972 6753 bcjhybenvej@gmail.com Best.medlem  
  Søren Sørensen Slagelsevej 15 Ruds Vedby   21753101 ss@mpne.dk Suppleant Flagudvalg
  Rikke Marin Sommer Tjørnebakken 16 Ruds Vedby   22588283 prikkep@hotmail.com Suppleant  
  Magnus Pharao Rudsgade 54 Ruds Vedby   23477826 magnuspharao@gmail.com Suppleant  
  Søren Beierholm Rudsgade 3 Ruds Vedby   21410891 ksbeierholm@mail.dk Suppleant  
  Kim Hansen Fuglebakken 45 Ruds Vedby   40543588 kim.eagledesign@gmail.com Suppleant, webmaster
  Peer Vincentz Larsen Fuglebakken 6 Ruds Vedby 5826 1660 2179 6651 peervincentz@gmail.com Revisor Flagudvalg
              Sidst revideret 5.09.2021 pvl

  Årshjulet I Ruds-Vedby

  Januar

  • Lokalrådsmøde *)

  • Ansøgning til Sorø Kommune, om del i udviklingspuljen

  Februar

  • Lokalrådsmøde *)

  • Kirkekoncert arrangeret i samarbejde med Menighedsrådet og Borgspillet

  Marts

  • Lokalrådsmøde *)

  • Generalforsamling i Lokalrådet.

  April

  • Lokalrådsmøde *)

  • Byforskønnelsesdag sidste lørdag i måneden.

  • Kåring af Årets Hus

  Maj

  • Lokalrådsmøde *)

  • 4. maj arrangement i samarbejde med Ruds Vedbys Historie

  Juni

  • Lokalrådsmøde *)

  • Flagfest/Grundlovsfest på Naturlegepladsen

  • Kåring af Årets Ruds Vedby Borger

  Juli

  • Ferie

  August

  • Ferie

  September

  • Lokalrådsmøde *)

  • Børnecirkus på Naturlegepladsen eller i Sognegården

  Oktober

  • Lokalrådsmøde *)

  • Medborgeraften – stille auktion til fordel for humanitære formål

  November

  • Lokalrådsmøde *)

  • Kulturaften i Søparken

  • Juletræstænding på Naturlegepladsen – tale og brandmændene er til stede

  December

  • Lokalrådsmøde *)

  • Juletræsfest på skolen: Gratis adgang mod afhentning af billetter, levende musik, julemand mv.

  Lokalrådet Opstod

  Ruds Vedby Lokalråd startede 10.06.1987. Lokalrådet er et resultat af projektet Ruds Vedby Bedre By, hvor lokale arbejdsgrupper arbejdede med temaer til udvikling af byen. Den tidligere så livlige handelsby havde tabt pusten til de nærliggende større byer og deres butikscentre.

  Samtlige arbejdsgrupper pegede på nødvendigheden af et samlende og koordiner-ende organ, som kunne virke som talerør for byens borgere, handels-, kultur- og foreningsliv.

  Sammensætningen i Lokalrådet er vedtægtsbestemt, og der skal sidde repræsen-tanter fra skole- og institutionsområdet, idræts- og fritidsområdet, kultur- og foreningsområdet, handel og erhverv, samt almindelige borgere.

  Projektet blev og bliver støttet økonomisk af Dianalund Kommune med et mindre årligt aktivitets-tilskud.

  Lokalrådet har med sin brede baggrund gode kort på hånden til at markere sig i den lokale debat, og virke aktivt og i samarbejde med Sorø Kommune i planerne om bl.a. byfornyelse og boligforbedring til opfyldelse af kommuneplanens intentioner for Ruds Vedby.  Arbejdet for byen har bl.a. udmøntet sig i erhvervelsen af Irmagrunden, hvor der nu er etableret en dejlig naturlegeplads, til glæde for ikke alene byens børn, men også hvor børnehaver fra andre kommuner valfarter til.  "Bendsens Gård" er et andet eksempel på et godt resultat af samarbejdet mellem lokale kræfter og Dianalund Kommune, med forvandlingen af DLG's forladte ruiner til et smukt byggeri som fundament for et aktivt bofællesskab for seniorer som synligt resultat.  

  Udover at virke aktivt som talerør for byen, ser Lokalrådet det som sin opgave at igangsætte kulturelle aktiviteter i og omkring Ruds Vedby. I samarbejde med Menighedsrådet arrangeres 

  der en årlig koncert i og omkring Kirken. Lokalrådet samarbejder også med Vedbygård, der et par gange om året åbner de smukke stuer for populære viseaftener med den lokale kabaret POEMA. Af andre traditioner kan nævnes Flagfest den 5. juni på Irmagrunden, med kåring af 

  årets Ruds Vedby Borger, Julestue den sidste søndag før jul, med levende musik, julemand, godteposer og glade børn og forældre, samt ikke mindst en årlig Byforskønnelsesdag, hvor årets byforskønnelsespris uddeles.

    

  Alle borgere med bopæl i eller tilknytning til Ruds Vedby er gratis medlemmer af Lokalrådet, og kan møde op på generalforsamlingen i marts måned og vælge re-præsentanter. Der afholdes åbent møde hver den første onsdag i måneden fra 20.00 til 21.00 i Sognegården, hvor alle er velkomne.

  Lokalrådets formand er: Ingse Rasmussen, Jernbanegade 6, 4291 Ruds Vedby,

  Joomla! fejlsøgningskonsol

  Session

  Profilinformation

  Hukommelsesforbrug

  Database forespørgsler