Vi har mistet pausen

Interview med den norske socialantropolog Thomas Hylland Eriksen, forfatter til "Øjeblikkets

tyranni", om tid, stress og manglende fleksibilitet. Han mener, at vi lever i en slags nomade-

tilstand, hvor vi hele tiden er på vej nye steder hen og hele tiden holder os beskæftiget med at

kommunikere. - I den tilstand mister man det tomme mellemrum eller de ubrugte tidspunkter,

hvor man ikke laver noget som helst. Og det er et stort problem for udviklingen af fleksibilitet,

for det er i de tomme mellemrum, at der kan ske noget nyt, siger han. Det er gennem

fleksibilitet, at de ubrugte potentialer for forandring kan frigøres. Hylland Eriksen er ikke i tvivl

om, at teknologien bærer det store ansvar for den aktuelle mentalitetsforandring; men der er

samtidig nyliberalismens krav om, at kun det, der kan måles og vejes, har værdi, og

effektivitet som altings målestok spiller en stor rolle. Liberalismen gør også folk meget mere

sårbare, fordi der ikke er så mange steder at gå hen, når du er udbrændt og ikke kan følge

med, fordi mange af de traditionelle institutioner er svækket. Liberalismen har givet os fuld

frihed, men mindre tryghed.

LOKALRÅDSMØDE onsdag d. 4.februar 2015

deltagere:

1. siden sidst

2.ansøgning til udviklingspuljen (afventer )

Vi afventer udmelding fra kommunen og må indstille

aktiviteter.

3.Generalforsamling onsdag d.4.marts

Mon Eli vil lave dagsorden og opstilling

Eli og Peer regnskab - vi kan sende invitation til GF rundt i

mailgruppen fra Ruds Vedby Helhedsplan

annonce Ingse - i ugebladet

4.Erhvervsnetværk

Indledende tiltag til debat med input løbende

5. Befolkningsprofil/tilflyttere og aktivering

udsendt på mail med link.

6. Høring om spillehal på Rudsgade

udsendt til LR og foreninger

7. Kirkekoncert onsdag d.25. februar RUSTIX

Hvem kan deltage fra LR? - pris 75 kr og billetter kan købes hos Eli

eller Elitekøbmanden fra 6.februar

8. Byforskønnelsesdag 25. april - årets hus

9. 4. maj - Ole Glahn er klar med foredrag

10.  EVT:


Udskriv   E-mail