4. marts 2015
  Et ganske udviklende og arbejdsomt år med helhedsplan i sving med udsigt til nye horisonter.
  Sorø Kommune har sat vind i sejlene for vor lille by - Helhedsplanen er omdrejningspunkt  for en masse visioner og mange aktive arbejdsgrupper. Ruds Vedby kommer  igen på verdenskortet - ikke med regentbesøg men med gyldne streger der tegne nye tider og leger med parisiske tilstande. Arkitekter er på banen og kan netop se potentialet i vor gode by - og efter byvandring   og gode tanker blev stregen sat til et helt lille Paris …i Ruds Vedby Endnu et spændende og udfordrende år er gået og det en sand fornøjelse at opleve det store borgerengagement der  realiseres ved alle vore arrangementer– vi oplever at der  er stor opbakning til alle aktiviteter både hvor der skal ydes og nydes.  Helt konkret  kunne vi tælle 240 borgere der stillede op til borger og visionsmøde i forbindelse med helhedsplanen for Ruds Vedby – Det er yderst vigtigt i et lokalsamfund at der skabes rum til fællesskaber.. Hvor der  er dialog skabes  kimen til nye tanker og tiltag og demokratiet træder i karakter.. Vi arbejder fortsat på  at være talerør og løftestang for lokalsamfundet. Vi ønsker at etablere og deltage i en åben og direkte kommunikation med både det politiske system og de lokale borgere.
  I år har Lokalrådet deltaget i mange møder ud over vort gængse årsværk - jeg talte at omkring 3 til 4 møder månedligt har været i spil udover arrangementerne. Vedbygård er stadig det store opmærksomhedsspunkt – og der er brugt mange  møder og arbejdstimer på at få knækket koden til at få liv i Vedbygaards Hovedbygning igen. Vi bliver vel mødt og vel forstået – men den store knast er at der ikke lige kan ændres i fondets Formålsparagraf, den såkaldte fundats. –Der har været arbejdet meget i Parken på at føre den tilbage i sin oprindelige natur - her har vor næstformand Ejner Jensen på forbilledlig vis været både arkitekt og  udøver på design i parken.

  1 Hovsa Festivallen slog til med initiativ og drivkraft fra Orangeriet og mesterligt koordineret af Hans Henrik og Marianne Nygaard. Alle byens foreninger bidrog med energi og engagement. En flot succes som mange ønsker kunne blive tradition. Lokalrådet har igen i år søgt om aktivitetsmidler til vort fortsatte virke. Der er lavet  nye ansøgningsprocedurer og ny fordelingsnøgle. Vi håber på at kunne få  årshjulet  til at nå sammen i de gode traditioner. Det betyder alt at have et økonomisk fundament for at kunne håndtere de mange aktiviteter. Samtidig må vi sande at uden den helt utrolige frivillige indsats gik det slet ikke. Tak til alle der bidrager. En masse aktiviteter har været gennemført i året der er gået – og det store fremmøde  vidner altid om hvor vigtigt det er at der bydes ind med mange forskellige muligheder  for at kunne mødes.  Det er med til at give sammenhold i byen og det er også her ideer og nye tiltag fødes.
  Det er vigtigt at sige at lokalrådsaktiviteterne blot er en flig af de mange aktive tiltag byen vidner om. Uden hinanden gik det ikke Kort skal nævnes vort praktiske og traditionsrige årsværk og indsatsområder: Hver den første onsdag i måneden holdes der lokalrådsmøde efterfulgt af åbent  møde –lokalrådsmødet er kl 19 og der er åbent møde fra kl 20, hvor alle er velkomne. Derudover holdes møder efter sag og behov ( arbejdsgrupper og ad hoc grupper)  der er i samarbejdet mellem os,  og 2014 vidner om at der er gode afsæt til at give et ordentligt pust til Ruds Vedby som nu er blevet fokusby i en byplanlægning med en masse arbejdsgrupper og borgermøder.
  Vores lokale arrangementer er én ting og vores fælles samarbejde for udvikling af lokalområderne i hele kommunen er en anden og vigtig vinkel – som hele tiden skal matches med vores ønske om at gøre livet levende og engagerende i Ruds Vedby. Vi vil rigtig gerne være en attraktiv by hvor bosætning er en realitet. 4 gange om året modtager vi en busfuld nye medarbejdere  i Sorø Kommune og fortæller om vor unikke by fyldt med muligheder …måske det lokker nye borgere til. Hjemmeside : Ruds Vedby Nyt bliver opkvalificeret og får nyt lay out – den skal opkvalificeres og matches det nye arbejde med byens udvikling  - vi har fået tildelt midler til denne proces i forbindelse med helhedsplanen. Alle interessenter er velkomne til at byde ind med aktivitet og kontaktadresser. Der  vil igen blive sendt mails ud til foreninger med ønsket om at opdatere deres aktuelle  data. Vi håber meget at der kommer tilbagemeldinger så vi kan få en superside.
  Det ville også være ønskværdigt at vi kunne få revideret materialet om Ruds Vedby som kunne være tilgængeligt i forbindelse med osætningsindsats. Denne proces er nu i  gang i forbindelse med helhedsplanen.. Kirkekoncerten er en velbesøgt aktivitet som laves i samarbejde med menighedsråd og Borgspil.
  I februar - Rustix som optrådte på Ruds Vedby Festivallen indtog kirkerummet her i februar og Borgspilsfolket sørgede for snitter og dejlig hygge i Sognegården Medborgeraftenen lykkedes til fulde på vor kinesiske restaurant. Vi holdt samme koncept  og vi fik den stille auktion, hvor folk medbringer ”overflødige effekter” giver gode midler til trængte områder. I år var overskuddet til Læger uden grænser. Medborgeraftenen planlægges efter den sidste torsdag i oktober.
  Byforskønnelsesdage er en fast aftale – og den ligger fast i kalenderen nemlig sidste lørdag i april, hvor byen opkvalificeres af frivillige hænder og gode gerninger. Her udnævnes og diplomeres også årets hus – det skal ligge i hovedgaden og er en del af  projekt  pæn hovedgade. I år modtog Kalundborgvej 5  årets forskønnelsesdiplom 4. maj blev traditionen tro fejret på behørig vis i Søparken sammen med Ruds Vedbys Historie. Ole Glahn bidrager med historisk oplæg der relaterer til nutidens dilemmaer.
  Flagfest 5. juni hvor  årets borger blev Lis Mikkelsen udnævnt. Ruds Vedbys  Historie har en fin tradition med kransenedlæggelse ved statuen af Frederik d. 7. Kulturaftener i Søparken hører også med i årsværket og igen i år har vi samarbejdet  med Sønderjysk Forening. Fast tradition er blevet at vi laver fælles kulturaften den  første onsdag i november. Det er et velbesøgt arrangement som nu er tradition i  Søparken.
  Juletiden nydes i samvær ved juletræstænding med gløgg  og brød fra bageren.. Brandbilerne er fast tradition og alle brandfolkene deltager aktivt i arrangementet.  Helt utroligt fremmøde,  over 200 mødte op. Messeforeningen,  Borgspillet og Lokalrådet er sammen om en stor juletræsfest på Ruds Vedby skole med 5 mands juleband , slikposer fra ejendommægler Poul  Tams og gløgg og æbleskiver til alle. En succes vi ønsker at fortsætte fremover og dermed en tradition i byens årsværk. I år var der omkring 150 deltagere.

  Handel og Erhverv
  Vi nyder godt af at vi har en fast stab af forretninger og håndværkere i og omkring byen. Det er vigtigt at vi som borgere i Ruds Vedby passer godt på dem alle. I sidste uge skulle jeg modtage 30 nye medarbejdere i Sorø kommune og ville lige samle aktuelt stof om byen…Helt utroligt hvad vi kunne byde på af erhverv. ( se bilag) "Hvis vi ikke bruger det vi har bliver det taget fra os…"Altid involverer de sig i de lokale arrangementer – vi kan annoncere via opslag og plakater alle steder – Den bedste annonce er når nogen ser , undres og taler sammen….og beslutter at mødes.  Det er lokal forankring og udvikling. En stor tak til de mange forretningsdrivende der støtter op om lokalrådets virke  Velkommen til det nye Grill House.
  Vi har nu gang i etablering af et erhvervsnetværk - jeg har optalt til omkring 50  mindre erhverv i og omkring Ruds Vedby Boligområdet
  Vi har haft møder med bosætningskonsulent i Sorø Kommune og har haft fokus på det attraktive i at bosætte sig i Ruds Vedby. Vi synes vi har rigtigt meget at byde på her i vort lille lokalsamfund. Og vi kan med glæde konstatere  at der dukker nye dejlige mennesker op som tilflyttere i Ruds Vedby Og til vore arrangementer kan vi alle hjælpe med at introducere vor by og dens  aktiviteter. Jo vi tror på det attraktive i at flytte til Ruds Vedby! Det er så vigtigt at vi kan tilbyde alle de frie aktiviteter i byen og at vi har fokus på
  børnefamilier
  - Netop derfor har vi to faste børneaktiviter med cirkus og gøgl – nu også indendørs sidste onsdag  i februar – sidste forestilling blev henlagt til Ruds Vedby Børnehave.  Vi har også fået nye tilflyttere i Søparken hvor flygtninge har fået bolig  - her har vi  besluttet at invitere de nye borgere til vore arrangementet gratis med integration for øje. tak for opmærksomhed og nu blot tak til livet lysten og legen ….i Ruds Vedby
  Ingse
  Lokalrådsformand

  4

  Joomla! fejlsøgningskonsol

  Session

  Profilinformation

  Hukommelsesforbrug

  Database forespørgsler