Årets hus 2016!
Sidste år forsøgte vi at tilføre kåringen af årets hus lidt nyt blod, ved at opfordre alle borgere i Ruds Vedby, til at stemme på et hus, som de mente var blevet bemærkelsesværdigt renoveret i årets løb, så det bibragte til en forskønnelse af vor by.
Afstemningen foregik ved at man kunne afgive sin stemme på et givet hus, dels på de sociale medier, hjemmeside eller på en seddel som blev droppet i en dertil opstillet stemmeboks, i DagliBrugsen.
Det var ingen succes, så vi forsøger på en anden måde i år: Mød op på Lokalrådets generalforsamling 8. Marts '17, kl 19.30, aflever en seddel med hvilket hus du syntes har forskønnet vor by mest i året 2016, samt navn og adr. - ved evt. stemmelighed, vil det være Lokalrådsmedlemmernes stemme der er udslagsgivende. Vel mødt til generalforsamlingen!
Vilkår for hvilke huse der vil komme i betragtning til "Årets Hus 2016":
Den udvendige renovering af huset skal være afsluttet i 2016 og huset skal have adresse på en af følgende veje/gade: Sorøvej, Rudsgade, Kalundborgvej eller Slagelsevej.

Udskriv   E-mail