ORDENSREGLEMENT

1) Formål

Formålet med ordensreglementet er at sikre alle får en positiv og dejlig

oplevelse når de besøger Hovsa Familiefestival, at man kan være i trygge og sikre rammer.

2) Regler for ophold

På festivallens områder, må der kun opholde sig personer, der er i besidelse af godkendt påsat armbånd eller adgangskort eller på anden måde kan bevise, at de er berettiget til at opholde sig på områderne. Gyldigt adgangstegn skal på forlangende fremvises til personale og eller politiet.Det er ikke tilladt at udvise adfærd, der er til gene eller fare for andre eller på anden måde bringe andre i fare. Bygninger, beplantninger o.l. Må ikke beskadiges eller misligeholdes. Hovsa Familiefestival har opstillet toiletter som SKAL benyttes af børn og voksne.

Ophold på Hovsa Familiefestival er ikke tilladt for synligt stærkt påvirkede personer.

3) Adgangskontrol

Alle besøgende er forpligtet til ved indgang samt på forlangende at fremvise adgangsgivende armbånd eller

adgangsbevis til nærmere kontrol. Hovsa Familiefestivals Kontrollører / vagter har ret til at undersøge, om gæster

medbringer effekter som ikke er ønskede på Hovsa Familiefestival. Undersøgelsen udføres ved visitation af

beklædning samt medbragte tasker, vogne m.m.

Følgende genstande må IKKE medbringes på Hovsa Familiefestival:

. Mad og drikkevare - herunder alkoholiske drikke af enhver slags

. Alle former for euforiserende stoffer er forbudt.

. Flasker, bægre, krus eller dåser som er fremstillet af materialer der kan gå i Stykker eller splintre

. Genstande der kan benyttes som våben

. Fyrværkeri eller anden pyrotekniske genstande

. Laserpenne

. Dyr

. Professionelt foto/ filmudstyr uden forudgående aftale med pladslederen

. Rygmærker eller anden beklædning der viser tilhør til grupperinger (fodbold

Trøjer er ikke tilladt)

. Udbragte drikkevarer kan ikke medtages igen ved ny indgang

. Adgang og ophold på slotsbroerne, slotsgården samt voldgrave og sider er ikke Tilladt

. Henkastning af affald eller brug af åben ild er ikke tilladt

. Parkerings anvisninger skal følges

Listen er ikke udtømmende.

4) Fotoregler

Det er ikke tilladt uden Hovsa Familiefestivals ledelse at medbringe

Professionelt foto / audio / filmudstyr.

5) Overtrædelse af ordensreglement

Gæster der overtræder ordensreglementet kan uden videre bortvises og fratages

deres armbånd / adgangsbevis samt forbydes adgang på Hovsa Familiefestivals områder.

Såfremt en overtrædelse medfører begrundet mistanke om strafbar handling, vil dette medføre politianmeldelse.

Hovsa Familiefestival er berettiget til at bortvise persongrupper, såfremt

overtrædelsen ikke kan tilordnes en enkelt person og overtrædelsen i øvrigt er

karakteristisk for hele gruppens opførelse.

6) Personalets anvisninger

Gæster skal til enhver tid følge Personalets anvisninger.


Udskriv   E-mail