>

  Deltagere:Busser, Marianne N, Kim,Ebbe,Marianne R,Bent , Søren, Charlotte, Bjarne, Gori, anne , Poul og Ingse 

  -Siden sidst

  Tillykke til Søren og tak for kage??
  NB : 1maj / lokalrådsmøde aflyses og holdes i forbindelse med byforskønnelsesdag. 27/4

  -Referat fra møder:

  Byrum og stisystemer :
  Referat er sendt ud via Peer Vincentz
  Der er godt gang i processen og der er også kommet hul på
  Stisystemplaner omkring den gamle skole. Dan Swenningsen fra Vedbygaard er nu i proces med Arkitekter og Hans Henrik og Marianne.
   
  Dialogmøde:
  Lokalrådet har deltaget i dialogmøder med kommunen 
  Og der har været klare udmeldinger fra alle  lokalråd 
  Vedr nødvendigheden af tildeling af drift midler
  I mandags 1. April deltog vi workshops vedr. Lokalråd og 
  Fremtidsønsker. Ebbe , Søren og Ingse deltog
  Særskilt referat fra kommunen følger.
   
  -Planlægning af byforskønnelsesdag ( årets hus)
  Lørdag den 27/4 mødes vi alle / gerne med følgere
  Kl 8.30 på naturlegepladsen - morgenbord og fordeling af opgaver 
  V/ Ingse og Ebbe 
  Byens hus diplomeres/ Ingse laver diplom og sørger for buket.
  Vi slutter med håndmaddere sammen med husejere
  Ebbe kontakter nabo 
  Vi sætter annonce i ugebladet 
  Kim sætter på Ruds  Vedbyborgere / facebook
  Charlotte kontakter Kenneth i Dianalund vedr smørrebrød 
  Søren og Ebbe køber maling til bænke og byporte
  De tjekker også bænke i lergraven
   
  -4. maj

  Ruds Vedbys Historie og Lokalrådet fejrer 4. Maj i Søparken
  Kl 19 
  Ole Glahn laver oplæg
  Marianne R  Poul Erik og Edel synger og spiller 
  Poema 
  Historien dækker op og laver kaffe 
  Vi bestiller kage hos  bageren i Dianalund / Søren henter om eftermiddagen
  Giver regning til Poul
  Ingse sørger for vingaver mm
  Ivan og Gert og fruer inviteres 
  Annonce / Ingse 
  -Flagfest
  Vi aftaler nærmere ved byforskønnelsesdag
  Møde med kultur og fritidsudvalget inviterer til møde torsdag kl 1730
  Workshop sammen med fremmødte
  Inspirationer ..
  Evt 
  Forslag om udendørs Fittness på legepladsen ( Marianne )
  Vi tager det op på byforskønnelsesdagen
  Søparken: ovn i køkkenet er defekt - Poul  kikker på den.
   Obs på inventar og bevaring 
  Charlotte , Søren og Poul repræsentere lokalrådet den 13/4 ved 
  Carsten reception
  Gåtur for hjertestarter 28/4 
  Mødes på Kassasuk kl 10 Peder Madsensvej 2a
  Får udleveret plastic bøtte 
  Tilbage kl 12
  Ref Ingse 
  © 2020 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper