Om Lokalrådet og andet info

Lokal Rådet I Ruds Vedby

RUDS VEDBY LOKALRÅD, Jernbanegade 6, 4291 Ruds Vedby.
Stiftet: 10. juni 1987 Hjemmeside: www.rudsvedbynyt.dk CVR nr. 31109086
Kommunikationsliste for bestyrelsesmedlemmer og suppleanter m.m.
Navn: Adresse: By: Tlf. hjemme: Mobil: e-mail: Valgt som: Repr. for:
Ingse Rasmussen Jernbanegade 6 Ruds Vedby o 2684 8726 ingse.rasmussen@kalundborg.dk Formand  
Ebbe Reitz Engvej 2C Ruds Vedby o 617287913 ebbe.reitz@gmail.com Næstformand  
Poul Lomholt Bentsens Gård 14 Ruds Vedby o 5354 1630 poullomholt@gmail.com Kasserer  
Bjarne Jensen Nyvej 5 Ruds Vedby 5826 1207 o bjarneurban@outlook.com Best.medlem  
Anne Jensen Jernbanegade 6 Ruds Vedby 5826 1914 2363 1126 anne.lene.jensen@outlook.com Best.medlem  
Richardt Gori Parallelvej 6 A Ruds Vedby 3675 8761 2167 7017 hannarichardtgori@yahoo.dk Best.medlem  
Marianne N.-Petersen Peder Madsensvej 7 Ruds Vedby o 2887 8031 dbs-mnp@live.dk Best.medlem  
Charlotte Nielsen Slagelsesvej 15 Ruds Vedby o 4119 2559 chni1967@gmail.com Best.medlem  
Carsten Busser Jensen Hybenvej 18 Ruds Vedby 6468 7770 2972 6753 bcjhybenvej@gmail.com Best.medlem  
Søren Sørensen Slagelsevej 15 Ruds Vedby   21753101 ss@mpne.dk Suppleant  
Marianne Reiche Hovsøvej 2 Ruds Vedby   29842407 marianne.reiche@gmail.com Suppleant  
Anders Sommer Kalundborgvej 45 Ruds Vedby   23429143 anderssommer95@gmail.com Suppleant  
Camilla Gaardbo Parallelvej 6M Ruds Vedby   60225658 gaardbo2014@gmail.com Suppleant  
Bent Thygesen Rudsgade 20 Ruds Vedby   6175 7221 bentthyge@hotmail.com Suppleant  
Peer Vincentz Larsen Fuglebakken 6 Ruds Vedby 5826 1660 2179 6651 peervincentz@post.tele.dk Revisor  
Kim Hansen Fuglebakken 45 Ruds Vedby   4054 3588 kim.eagledesign@gmail.com Webmaster "rudsvedbynyt.dk"
            Sidst revideret 08.03..2017 ED

Aktiviteter

 • Dagorden :

  -Stisystemer /status
  -- julebelysning
  - nærpakkepost / stillingtagen
  E-sport på den gamle skole
 • Evt

Årshjulet i Ruds Vedby

Måned

Aktivitet

Januar

 • Lokalrådsmøde *)

 • Ansøgning til Sorø Kommune, om del i udviklingspuljen

 

Februar

 • Lokalrådsmøde *)

 • Kirkekoncert arrangeret i samarbejde med Menighedsrådet og Borgspillet

 

Marts

 • Lokalrådsmøde *)

 • Generalforsamling i Lokalrådet.

 

April

 • Lokalrådsmøde *)

 • Byforskønnelsesdag sidste lørdag i måneden.

 • Kåring af Årets Hus

 

Maj

 • Lokalrådsmøde *)

 • 4. maj arrangement i samarbejde med Ruds Vedbys Historie

 

Juni

 • Lokalrådsmøde *)

 • Flagfest/Grundlovsfest på Naturlegepladsen

 • Kåring af Årets Ruds Vedby Borger

 

Juli

 • Ferie

 

August

 • Ferie

 

September

 • Lokalrådsmøde *)

 • Børnecirkus på Naturlegepladsen eller i Sognegården

 

Oktober

 • Lokalrådsmøde *)

 • Medborgeraften – stille auktion til fordel for humanitære formål

 

November

 • Lokalrådsmøde *)

 • Kulturaften i Søparken

 • Juletræstænding på Naturlegepladsen – tale og brandmændene er til stede

 

December

 • Lokalrådsmøde *)

 • Juletræsfest på skolen: Gratis adgang mod afhentning af billetter, levende musik, julemand mv.

 

Flagdage i Ruds Vedby

Flagdage 2019

Dato: Der flages i anledning af:
Tirsdag den 16. april 2019 HM Dronning Margrethe II fødselsdag
Søndag den 21. april 2019 Påskedag
Søndag den 5. maj 2019 Danmarks Befrielsesdag, og
Konfirmation i Ruds Vedby Kirke
Søndag den 12. maj 2019 Konfirmation Ruds Vedby Kirke
Søndag den 26. maj 2019 HKH Kronprins Frederiks fødselsdag
Torsdag den 30. maj 2019 Kristi Himmelfartsdag
Onsdag den 5. juni 2019 Grundlovsdag
Søndag den 9. juni 2019 Pinsedag
Lørdag den 15. juni 2019 Valdemarsdag
Onsdag den 7. august 2019 Premiere årets Borgspil
Torsdag den 5. september 2019 Danmarks Udsendte
Lørdag den 28. september 2019 Åbent Hus – Ruds Vedbys Historie

Lokalrådet Opstod

Ruds Vedby Lokalråd startede 10.06.1987. Lokalrådet er et resultat af projektet Ruds Vedby Bedre By, hvor lokale arbejdsgrupper arbejdede med temaer til udvikling af byen. Den tidligere så livlige handelsby havde tabt pusten til de nærliggende større byer og deres butikscentre.

Samtlige arbejdsgrupper pegede på nødvendigheden af et samlende og koordiner-ende organ, som kunne virke som talerør for byens borgere, handels-, kultur- og foreningsliv.

Sammensætningen i Lokalrådet er vedtægtsbestemt, og der skal sidde repræsen-tanter fra skole- og institutionsområdet, idræts- og fritidsområdet, kultur- og foreningsområdet, handel og erhverv, samt almindelige borgere.

Projektet blev og bliver støttet økonomisk af Dianalund Kommune med et mindre årligt aktivitets-tilskud.

Lokalrådet har med sin brede baggrund gode kort på hånden til at markere sig i den lokale debat, og virke aktivt og i samarbejde med Sorø Kommune i planerne om bl.a. byfornyelse og boligforbedring til opfyldelse af kommuneplanens intentioner for Ruds Vedby.  Arbejdet for byen har bl.a. udmøntet sig i erhvervelsen af Irmagrunden, hvor der nu er etableret en dejlig naturlegeplads, til glæde for ikke alene byens børn, men også hvor børnehaver fra andre kommuner valfarter til.  "Bendsens Gård" er et andet eksempel på et godt resultat af samarbejdet mellem lokale kræfter og Dianalund Kommune, med forvandlingen af DLG's forladte ruiner til et smukt byggeri som fundament for et aktivt bofællesskab for seniorer som synligt resultat.  

Udover at virke aktivt som talerør for byen, ser Lokalrådet det som sin opgave at igangsætte kulturelle aktiviteter i og omkring Ruds Vedby. I samarbejde med Menighedsrådet arrangeres 

der en årlig koncert i og omkring Kirken. Lokalrådet samarbejder også med Vedbygård, der et par gange om året åbner de smukke stuer for populære viseaftener med den lokale kabaret POEMA. Af andre traditioner kan nævnes Flagfest den 5. juni på Irmagrunden, med kåring af 

årets Ruds Vedby Borger, Julestue den sidste søndag før jul, med levende musik, julemand, godteposer og glade børn og forældre, samt ikke mindst en årlig Byforskønnelsesdag, hvor årets byforskønnelsespris uddeles.

  

Alle borgere med bopæl i eller tilknytning til Ruds Vedby er gratis medlemmer af Lokalrådet, og kan møde op på generalforsamlingen i marts måned og vælge re-præsentanter. Der afholdes åbent møde hver den første onsdag i måneden fra 20.00 til 21.00 i Sognegården, hvor alle er velkomne.

Lokalrådets formand er: Ingse Rasmussen, Jernbanegade 6, 4291 Ruds Vedby,

 

Ruds Vedby en by midt i Vestsjællands hjerte

Ruds Vedby ligger godt og centralt midt i Vestsjælland.           

Med ca. 1800 indbyggere i by og opland er det kommunens næststørste lokalsamfund.

Byen har, som en række andre mindre bysamfund, mærket de seneste årtiers ændringer i erhvervsstrukturen, hvilket har medført en betydningsfuld lokal aktivitet for at fremme byens liv og kvalitet.

Et godt eksempel på den kulturelle bevidsthed, som har placeret Ruds Vedby på det kulturelle landkort, er bl.a. et succesfuldt borgspil, hvor den smukke Vedbygård og omkringliggende parkanlæg med oprindelse fra 1300-tallet danner de smukke rammer.

Ruds Vedby Legene” er et andet eksempel på et årligt tilbagevendende arrangement, hvor Ruds Vedby Svømmeklub i starten af august samler børn og unge fra det meste af landet til 3-dages intens kappestrid i byens offentligt tilgængelige svømmebassin.

Ruds Vedby i Bedre By projektet viser tydeligt, hvordan kommunen i samarbejde med lokalsamfundet ønsker at fremme bostedskvaliteterne med bl.a. byfornyelse, byforskønnelser samt fornyelse og udvikling af den offentlige service som nogle af de bærende elementer.

Et par af resultaterne af dette samarbejde er ”Bendtsens Gård projektet”, som er en samling af boliger for ældre medborgere samt – som det seneste – et byggeprojekt med ejer- og andelsboliger placeret i smukke omgivelser ved de gamle lergrave.

 

 

8 gode grunde til at flytte til Ruds Vedby

 • Centralt placeret i Vestsjælland
 • Gode tog- og busforbindelser til Slagelse, Sorø, Holbæk og  Kalundborg
 • Attraktive ejer- og lejerboliger
 • Gode dagligvareforretninge
 • Mange kultur- og fritidsaktiviteter for både børn og voksne
 • med adgang til idrætshal, svømmebad og friluftsmuligheder
 • Pasningsgaranti
 • Der er sikret en god kommunal service på bl.a. ældreområdet med
 • gode og trygge botilbud, samt et velfungerende skolevæsen med SFO
 • i nyrenoverede lokaler .     
 • Du kommer til at bo i et både historisk og smukt naturområde