Byudvikling: Sorø Kommune har afsat en stor sum penge til byfornyelse i Ruds Vedby og inddrager borgerne i processen.

Sorø Kommune har afsat en stor sum penge til byfornyelse i Ruds Vedby og inddrager borgerne i processen.Ruds Vedby: Helhedsplanen for Stenlille blev godkendt i foråret og nu er det Ruds Vedbys tur til at blive byfornyet.Sorø Kommune har budt borgerne i Ruds Vedby med i processen og fået chefkonsulent Carsten Blomberg Hansen fra DGI med som konsulent.Lokalrådet i Ruds Vedby er født medlem i styregruppen, som er tovholder på projektet, og der blev før sommerferien etableret tre andre grupper.

Læs mere klik her

Fakta om Helhedsplan Ruds Vedby.

 Med udspring i Byrådets vision fra 2010 og Udviklings- og Planstrategi 2011 er formålet med Helhedsplan Ruds Vedby at understøtte Ruds Vedby som et godt sted at bo, arbejde og drive virksomhed.

- I kommunens Budget 2014 (15-17) er der afsat i alt 6,866 mio. kroner til realiseringen af helhedsplanen for Ruds Vedby. Heraf er 1,533 mio. kroner reserveret til en byfornyelsesindsats, hvilket suppleres med 2,3 mio. kr. statslig medfinansiering. Bygningsfornyelsesindsatsen påbegyndes primo 2015.

Læs mere klik her

 

Fakta 2 om Helhedsplan Ruds Vedby

Formål

Med udspring i Byrådets vision fra 2010 og Udviklings- og Planstrategi 2011 er formålet med Helhedsplan Ruds Vedby at understøtte Ruds Vedby som et godt sted at bo, arbejde og drive virksomhed.

 Læs mere klik her

 


Udskriv   E-mail