>

  PT arbejdes der med :

  • Siden sidst/ fælles info (Folkemødet - RV åbent hus – Søparken 110år mm…) 
  • Nyt fra stisystemer 
  • Fælles høringssvar til kommuneplan 
  • Vores supplement til høringssvar (tidl. rundsendt) 
  • Julebelysning 
  • Fælles dialogmøde med økonomiudvalget 11/9 
  • Medborgeraften 31/10 
  • Evt.

  Lokalrådet holder møde første onsdag hver måned i sognegården.

  RUDS VEDBY LOKALRÅD, Jernbanegade 6, 4291 Ruds Vedby.
  Stiftet: 10. juni 1987 Hjemmeside: www.rudsvedbynyt.dk CVR nr. 31109086
  Kommunikationsliste for bestyrelsesmedlemmer og suppleanter m.m.
  Navn: Adresse: By: Tlf. hjemme: Mobil: e-mail: Valgt som: Repr. for:
  Ingse Rasmussen Jernbanegade 6 Ruds Vedby o 2684 8726 Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. Formand  
  Ebbe Reitz Engvej 2C Ruds Vedby o 617287913 Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. Næstformand  
  Poul Lomholt Bentsens Gård 14 Ruds Vedby o 5354 1630 Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. Kasserer  
  Bjarne Jensen Nyvej 5 Ruds Vedby 5826 1207 o Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. Best.medlem  
  Anne Jensen Jernbanegade 6 Ruds Vedby 5826 1914 2363 1126 Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. Best.medlem  
  Richardt Gori Parallelvej 6 A Ruds Vedby 3675 8761 2167 7017 Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. Best.medlem  
  Marianne N.-Petersen Peder Madsensvej 7 Ruds Vedby o 2887 8031 Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. Best.medlem  
  Charlotte Nielsen Slagelsesvej 15 Ruds Vedby o 4119 2559 Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. Best.medlem  
  Carsten Busser Jensen Hybenvej 18 Ruds Vedby 6468 7770 2972 6753 Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. Best.medlem  
  Søren Sørensen Slagelsevej 15 Ruds Vedby   21753101 Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. Suppleant  
  Marianne Reiche Hovsøvej 2 Ruds Vedby   29842407 Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. Suppleant  
  Anders Sommer Kalundborgvej 45 Ruds Vedby   23429143 Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. Suppleant  
  Camilla Gaardbo Parallelvej 6M Ruds Vedby   60225658 Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. Suppleant  
  Bent Thygesen Rudsgade 20 Ruds Vedby   6175 7221 Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. Suppleant  
  Peer Vincentz Larsen Fuglebakken 6 Ruds Vedby 5826 1660 2179 6651 Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. Revisor  
  Kim Hansen Fuglebakken 45 Ruds Vedby   4054 3588 Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. Webmaster "rudsvedbynyt.dk"
              Sidst revideret 08.03..2017 ED   

  Lokalråd Historie

  Ruds Vedby Lokalråd startede 10.06.1987. Lokalrådet er et resultat af projektet Ruds Vedby Bedre By, hvor lokale arbejdsgrupper arbejdede med temaer til udvikling af byen. Den tidligere så livlige handelsby havde tabt pusten til de nærliggende større byer og deres butikscentre.

  Samtlige arbejdsgrupper pegede på nødvendigheden af et samlende og koordiner-ende organ, som kunne virke som talerør for byens borgere, handels-, kultur- og foreningsliv.

  Sammensætningen i Lokalrådet er vedtægtsbestemt, og der skal sidde repræsen-tanter fra skole- og institutionsområdet, idræts- og fritidsområdet, kultur- og foreningsområdet, handel og erhverv, samt almindelige borgere.

  Projektet blev og bliver støttet økonomisk af Dianalund Kommune med et mindre årligt aktivitets-tilskud.

  Lokalrådet har med sin brede baggrund gode kort på hånden til at markere sig i den lokale debat, og virke aktivt og i samarbejde med Sorø Kommune i planerne om bl.a. byfornyelse og boligforbedring til opfyldelse af kommuneplanens intentioner for Ruds Vedby.  Arbejdet for byen har bl.a. udmøntet sig i erhvervelsen af Irmagrunden, hvor der nu er etableret en dejlig naturlegeplads, til glæde for ikke alene byens børn, men også hvor børnehaver fra andre kommuner valfarter til.  "Bendsens Gård" er et andet eksempel på et godt resultat af samarbejdet mellem lokale kræfter og Dianalund Kommune, med forvandlingen af DLG's forladte ruiner til et smukt byggeri som fundament for et aktivt bofællesskab for seniorer som synligt resultat.  

  Udover at virke aktivt som talerør for byen, ser Lokalrådet det som sin opgave at igangsætte kulturelle aktiviteter i og omkring Ruds Vedby. I samarbejde med Menighedsrådet arrangeres 

  der en årlig koncert i og omkring Kirken. Lokalrådet samarbejder også med Vedbygård, der et par gange om året åbner de smukke stuer for populære viseaftener med den lokale kabaret POEMA. Af andre traditioner kan nævnes Flagfest den 5. juni på Irmagrunden, med kåring af 

  årets Ruds Vedby Borger, Julestue den sidste søndag før jul, med levende musik, julemand, godteposer og glade børn og forældre, samt ikke mindst en årlig Byforskønnelsesdag, hvor årets byforskønnelsespris uddeles.

    

  Alle borgere med bopæl i eller tilknytning til Ruds Vedby er gratis medlemmer af Lokalrådet, og kan møde op på generalforsamlingen i marts måned og vælge re-præsentanter. Der afholdes åbent møde hver den første onsdag i måneden fra 20.00 til 21.00 i Sognegården, hvor alle er velkomne.

  Lokalrådets formand er: Ingse Rasmussen, Jernbanegade 6, 4291 Ruds Vedby,

   

                     tlf: 58261914. e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  © 2020 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper