Byudvikling: Sorø Kommune har afsat en stor sum penge til byfornyelse i Ruds Vedby og inddrager borgerne i processen.

Sorø Kommune har afsat en stor sum penge til byfornyelse i Ruds Vedby og inddrager borgerne i processen.

Ruds Vedby: Helhedsplanen for Stenlille blev godkendt i foråret og nu er det Ruds Vedbys tur til at blive byfornyet.

Sorø Kommune har budt borgerne i Ruds Vedby med i processen og fået chefkonsulent Carsten Blomberg Hansen fra DGI med som konsulent.

Lokalrådet i Ruds Vedby er født medlem i styregruppen, som er tovholder på projektet, og der blev før sommerferien etableret tre andre grupper.

En gruppe, der skal tage sig af det kommende borgermøde, en kommunikationsgruppe og en gruppe, der skal forestå en borgerundersøgelse.

Alle grupper har nu haft møde og processen er så småt i gang.

Borgermøde den 22. oktober

Først og fremmest er der besluttet en dato for et borgermøde og det bliver den 22. oktober i Ruds Vedby Hallen.

Her er alle borgere i 4291 velkommen til at komme og give deres besyv med om, hvad de kunne tænke sig, der skal ske af byfornyelse i Ruds Vedby.

- Mødet kommer til at udforme sig som et idemøde, hvor alle ideer kommer på banen og bliver skrevet op. Jeg er ordstyrer og sørger for, alle ideer bliver skrevet ned, siger Carsten Blomberg Hansen.

Ruds Vedby Skole får lov til at begynde mødet med at fremlægge en børnevision, altså børnenes bud på, hvad de gerne vil have, der skal ske i Ruds Vedby, et projekt de har arbejdet med som tema i skolen.

Hvad betyder det for mig?

- Når man trives i sin by, mærker andre det også. Din trivsel er vigtig for os alle, mener lokalrådsformand Ingse Rasmussen.

Hun opfordrer alle borgere i hele postnummeret til at tænke gode ideer frem.

-Det betyder noget for os alle, om der flytter flere folk til byen, det betyder noget for huspriserne, at her ser ordentligt ud, det betyder noget for ens glæde, at der er noget smukt at se på, siger hun.

Alle ideer modtages på borgermødet og i den kommende tid vil kommunikationsgruppen forsøge at opfordre så mange som muligt til at møde op på borgermødet den 22. oktober og være med til at sætte fokus på Ruds Vedby.

Udvælgelse af projekter

Når borgermødet er afholdt og alle ideen er blevet samlet sammen og bearbejdet, er det styregruppen, der prioriterer dem og vælger fem-seks projekter ud, som skal bearbejdes og beskrives nøje.

- Men det betyder ikke, at de ideer, der i første omgang ikke er valgt, skrottes. Nogle ting kan måske lade sig gøre for en beskeden sum penge, nogle ting er måske ligefrem gratis. Og andre ideer skal måske gemmes til senere brug, siger Ingse Rasmussen.

Borgermødet finder sted den 22. oktober klokken 19 i Ruds Vedby Hallen.


Udskriv   E-mail