Vores meget gamle kirke er oprindelig en romansk kirke (i perioden 1100-1250), opført af rå og kløvet granitsten; men der er ikke meget tilbage af den oprindelige kirke, muligvis kun syd- og nordsiden af skibet. Ved kirkens udvidelse i den gotiske periode (1250–1500) forsvandt både vest- og østgavlen. Kirken har indtil 1/7 1966 hørt under Vedbygård, som var i slægten Ruds eje i perioden 1429-1738. Kirken har en spændende, trefløjet altertavle fra ca. år 1500. Denne mesterligt udførte altertavle fortæller især om Johannes Døber.

Kirken har også andre fine træskærerarbejder, f.eks. prædikestolen fra 1677. Inde i den kønne kirke ses mange våbenskjolde, mindetavler og gravmonumenter for Vedbygårds ejere. Under korgulvet findes et gravkammer af mursten. Oprindeligt har der været en nedgang dertil fra kirkeskibet, men siden 1850érne har nedgangen været tilmuret. I 1912 blev gravkammeret undersøgt, og man fandt ud af, at her ligger familien Rud begravet, hvilket også fremgår af teksten til kalkmalerierne i koret. Fra disse fund stammer også det forgyldte kistekrucifiks og jernkården, der begge ses på korets nordside. Oppe fra kirketårnet med de to klokker har man en flot udsigt over Vedbygård.

I forbindelse med kirken har vi en hyggelig sognegård. Både i kirken og i sognegården er der i årets løb mange spændende aktiviteter, som har stor tilslutning. I vinterhalvåret (om eftermiddagen den tredje onsdag i måneden) er der desuden "onsdags-træf". Også til disse arrangementer er alle hjerteligt velkomne.

Der er adgang til kirken tirsdag-fredag (kl. 9-16). Nøglen kan lånes hos graveren, der enten træffes på kirkegården eller på telefon 42 31 70 71 (kl. 12-13). Der er desuden mulighed for rundvisning efter aftale.

I våbenhuset ligger et hefte, der med tekst og farvefotos beskriver kirken. Pris 20 kr.

Af hensyn til udenlandske turister er heftet oversat til tysk og engelsk. Oversættelsen (sort/hvid udgave) udleveres sammen med den danske udgave i farver.

Her er også fremlagt en brochure, der ganske kort beskriver Danmarks vejkirker.

www.rudsvedbykirke.dk

 

 

 


Udskriv   E-mail