Søparken i Ruds Vedby er Sorø Kommunes ældrecenter, der rummer 27 ældreboliger, heraf 15 etværelses boliger og 12 toværelses boliger – de sidste beregnet for ægtepar.

Boligerne søges via kommunens hjemmepleje, og tildeling sker gennem kommunens visitations-udvalg.

Hjemmeplejens personale, som dækker Søparken samt Ruds Vedby by og landområde har base i Søparken.

Fællesfaciliteterne anvendes bl.a. til dagcenterfunktion, som består af åbent dagcenter, samt visiterede pladser; her er dækning af dagcenterpersonale hver onsdag og torsdag.

I dagcentret er alle muligheder åbne, og personalet er altid klar til at tage imod ideer til nye aktiviteter.

Alle interesserede er velkomne i dagcentret; der er transportmuligheder, man skal blot kontakte dagcenterpersonalet.

I Søparken er der valgt et brugerråd, som bl.a. driver en lille kiosk; ligeledes står brugerrådet for forskellige arrangementer til stor glæde både for beboerne i Søparken og for de omkringboende pensionister.

Der bliver eksempelvis afholdt Sct. Hans aften, Store Bededagsaften, julefrokost, et lille nytårstaffel og meget andet.

Nogle af brugerrådets arrangementer afholdes i samarbejde med dagcenter og pensionist-forening.

Vores aktivitetskalender kan findes i Pensionisternes Nyhedsblad, som udkommer hver anden måned.

Brugerrådets formand: Inge Nielsen, Nyvej 3, 4291 Ruds Vedby, tlf. 5826 1949.


Udskriv   E-mail